وب لژیون راهنما آقای ایرج ورمزیار آنچه باور است محبت است وآنچه نیست ظروف تهی است این وبلاگ سعی دارد گامی هر چند کوچک در رابطه با پیشگیری مهار و درمان اعتیاد و دخانیات را در اختیار مصرف کنندگان مواد مخدر و خانواده های آنها و همچنین کسانی که خواستار رهایی از بند اعتیاد و دخانیات می باشند قرار دهد. بیایید این آتش ویرانگر را مهار کنیم! http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com 2020-04-07T20:23:34+01:00 text/html 2020-04-06T08:20:58+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/222 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon 21/Negar_18072019_000142.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><font size="3">سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">دستور جلسه امروز ما در مورد سی دی موانع محبت ۱ از استاد امین می باشد.</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">&nbsp;بایستی بدانیم بعضی از اتفاقات مهم و ناگوار که همراه با شوک و تکانه عظیم است همواره در زندگی ما انسان ها وجود دارد و هر انسانی بر اساس دانش و...</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-04-04T17:05:45+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان مقاله ای در باب ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) به قلم مسافر مجید http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/220 <div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Dastoor jalasate haftegi/Negar_20200404_214422.jpg" alt=""></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سلام دوستان مجید هستم یك مسافر&nbsp;</font></div><div><font size="3">دستور جلسه این هفته&nbsp;</font></div><div><font size="3">ظرفیت،مسئولیت وقبله گم كردن است&nbsp;</font></div><div><font size="3">اكر بخواهم تعریفی ساده از این كلمات كلیدی وبهم پیوسته ارائه دهم باید بگویم ظرفیت،یعنی یك ظرف تا چه اندازه گنجایش دارد در مورد انسان ظرفیت رابطه مستقیمی با نقطه تحمل شخص دارد...</font></div> text/html 2020-04-04T14:10:41+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/217 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon 21/Negar_01072019_182910.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="3">سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...</font></div><div><font size="3">ابتدا درگذشت کمک راهنمای بزرگوار آقای فریدون جنابی را خدمت همه اعضا تسلیت عرض می‌کنم و از خدای مهربان برای آن عزیز سفرکرده طلب غفران و رحمت و آرامش می‌کنم و برای خانواده محترمشان و رهجویان عزیزش طلب صبر و بردباری و آرامش دارم و باید بپذیریم که پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است... از امروز قصد داریم سی‌دی‌های هیزم‌شکن را بحث نماییم و...</font></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-04-01T20:51:00+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان خلاصه سخنان مسافر مهدی در جایگاه استادی لژیون مجازی در باب حال خوش چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/214 <p style="text-align: center;"><font size="3"><img src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon 21/Matn Negar mehdi kazem zadeh.jpg" alt="" "=""> </font></p> <p><font size="3">سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر </font></p> <p><font size="3">در ابتدا از استاد دلسوز و مهربانم متشکرم که به من اجازه دادند در این جایگاه قرار گرفته و آموزش بگیرم . و با کسب اجازه از استاد گرامی جناب آقای ورمزیار و برادر لژیونی های عزیزم جلسه را آغاز می کنم... </font></p> text/html 2020-04-01T13:31:58+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/211 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon 21/tavalod- (3).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="text-align: start;">سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...</font><div style="text-align: start;"><font size="3">روزطبیعت وسیزده به درروخدمت همه اعضاتبریک عرض می نمایم امیدوارم توانسته باشیم بویژه خودم افکار منفی ومخرب وجاهلانه روهم ازسیستم&nbsp; فکروجان خود به درکرده باشم ومثل طبیعت پوست اندازی خوبی بسوی سبزی پاکی وطراوت وپاکیزگی داشته باشیم و...</font></div></div> text/html 2020-04-01T08:42:22+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن ) http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/210 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Dastoor%20jalasate%20haftegi/Mohandes%204%20shanbe/13%20farvardin/0.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="3">دوره هفتادم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60،&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="3">با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی</font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="text-align: start; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;با دستور جلسه</span><span style="font-family: Ftahoma; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span></span><span style="text-align: start; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن)</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="3" style="">&nbsp;در تاریخ 99/1/13 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود</font><span style="font-size: 13px;">.</span></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-03-30T15:10:13+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/209 <div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/varmazyarc600401.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: medium; text-align: start; ">سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر</span></div><div><span style="font-size: medium; text-align: start; ">&nbsp;مبحث امروز ما سی دی حال خوش۶ می باشد در مباحث گذشته به اینجا رسیدیم که حیات یکی از مهمترین رازهای خلقت است و هدف ما رسیدن به حال خوش و تعادل است که آن هم مستلزم این است که در زمان حال زندگی کنیم و ...</span></div></div> text/html 2020-03-28T12:49:50+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/208 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#33ff33"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon 21/13980204.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#33ff33"><b>توجه&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;توجه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#33ff33"><b>عکس مربوط به سال گذشته و قبل از شیوع ویروس کرونا می باشد</b></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: medium;">سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر</span></div><div style="text-align: right;"><font size="3">&nbsp;در ادامه به مبحث سی دی حال خوش ۵ میرسیم&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">نکته‌ای که در این سی دی حائز اهمیت است این است که...</font></div></div> text/html 2020-03-25T13:00:54+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/206 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Ostad%20iraj/Negar_20200325_181934.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><font size="3">سلام دوستان&nbsp; ایرج هستم یک مسافر...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">&nbsp;دررابطه با سی دی حال خوش ۴...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">مابرای درک کلام بایستی به مرحله‌ای بالا از دانش و تفکر و اندیشه برسیم وگرنه نمی توانیم مفاهیم کلام و کتب و علی الخصوص کتب آسمانی را درک نماییم در مورد حال خوش باید بدانیم که...</font></div></div> text/html 2020-03-25T12:00:50+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون درمان سیگار چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/207 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Ostad%20iraj/Negar_20200325_151401.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><font size="3">سلام دوستان ایرج هستم مسافرسیگار...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">امیدوارم عصرخوب ودلپذیری روسپری کرده باشید امیدوارم ازنسیم خوش بهار وعطردل انگیزش بواسطه نکشیدن سیگارومشتقات لذت کافی وبهره وافی رابرده باشید.</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">امروزمیخواهم دررابطه بامصرف سیگاروعوارضش برخواب شب وحال خوش قدری صحبت کنیم...</font></div></div> text/html 2020-03-25T07:52:33+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ دانایی، دانایی موثر، سواد http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/205 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="3" style="">دوره شصت و نهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60،&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">با استادی و نگهبانی جناب مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه</span><span style="font-family: Ftahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;دانایی</span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">، دانایی موثر، سواد&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="3" style="">در تاریخ 99/1/6 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</font></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Dastoor%20jalasate%20haftegi/Mohandes%204%20shanbe/Negar_20200325_124226.jpg" alt=""></div> text/html 2020-03-21T16:11:16+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/204 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Ostad%20iraj/Negar_20200321_204016.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><font size="3">سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...&nbsp;</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">در ابتدا فرارسیدن سال ۱۳۹۹ را خدمت همه اعضا و در رأس خدمت جناب آقای مهندس و خانواده محترم ایشان و کلیه مسافران وهم سفران کنگره ۶۰ و نمایندگی شادآباد و لژیون ۲۱ تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم سالی توأم با تندرستی و سلامتی و سرشار از رزق و روزی و موفقیت داشته باشیم.&nbsp;</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">دستور جلسه امروزمان سی دی حال خوش ۲ می‌باشد.&nbsp;</font></div></div> text/html 2020-03-19T22:35:35+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان آغاز سال نو مبارک... ۱۳۹۹ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/203 <div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Negar_20200313_195450.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><font size="3">به نام خدا</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">پروردگارا...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">بیماری بر سر ما و سرزمین ما سایه افکنده و آسایش از جان ما و آرامش از قلبمان ربوده است...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">الهی ، ایمان ما در آزمون است و ایرانمان در بحران...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">عزیزانمان در خطرند و هموطنانمان در پریشانی...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">الهی ، مارا ببخش که به وقت برخورداری و سرشاری از امنیت و عافیت و نعمت شاکر نبوده ایم ...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">الهی ، دعاهایمان را از حبس گناهانمان رهایی ببخش ...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">زبانمان را به شکر و قدر شناسی گویا کن ...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">کردارمان را با راستی و درستی استوار گردان ...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">تحریم آسمان را از ما بردار و خشم طبیعت را از ما دور گردان...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">امنیت را به منازلمان ، عافیت را به جانهایمان ، اطمینان را به قلبهایمان و برکت را به روزی هایمان برگردان....</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">آمین...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">سال نو بر تمامی مسافران وهمسفرانِ محترم کنگره ۶۰ مبارک باد...</font></div></div> text/html 2020-03-16T09:51:33+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان فرازی از سی دی گره قدرت و به قلم کمک راهنمای محترم آقا هادی http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/201 <div style="text-align: center;"><div class="theme-designer-com_post4" style="width: 601px; overflow: hidden; margin: 2px 0px 0px; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: start;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-family: tahoma; line-height: 20px;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3">به نام قدرت مطلق الله<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3">سلام دوستان هادی هستم کمک راهنمای تازه واردین یک مسافر<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3">فرازی از سی دی گره قدرت و برداشت من</font></span></p></div></div></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Hadi%20shams/reza-h-%20%2820%29.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-03-15T12:06:18+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان D.sab و تقویت سیستم ایمنی بدن؛به قلم مسافر پیمان http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/200 <div style="text-align: center;"><font size="3" style=""><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;">در این ایام که شیوع ویروس کرونا باعث فکر مشغولی همه‌ی افراد شده به نظرم رسید تا در مورد</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;d.sab&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;">و خواص آن و استفاده‌ای که از این اکسیر حیات‌بخش کرده‌ام را با شما عزیزان در میان بگذارم تا شاید راهنمایی باشد برای همه‌ی عزیزان در جهت حفظ و تقویت سیستم ایمنی بدن</span></font></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Rahayi/Peyman/Negar_20200315_155456.jpg" alt=""></font></span></div><div><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div>