وب لژیون راهنما آقای ایرج ورمزیار آنچه باور است محبت است وآنچه نیست ظروف تهی است این وبلاگ سعی دارد گامی هر چند کوچک در رابطه با پیشگیری مهار و درمان اعتیاد و دخانیات را در اختیار مصرف کنندگان مواد مخدر و خانواده های آنها و همچنین کسانی که خواستار رهایی از بند اعتیاد و دخانیات می باشند قرار دهد. بیایید این آتش ویرانگر را مهار کنیم! http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com 2020-09-22T20:12:55+01:00 text/html 2020-09-19T11:12:36+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com کمک راهنما ایرج ورمزیار عملکرد لژیون 21( مجازی) روز چهارشنبه " تغییر حس" http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/273 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>حال تنها راه درمان این گونه افراد درمان مناسب با روش DST و تزکیه و پالایش می باشد, تا حس به حالت اولیه خود برگردد، البته بعضی از بزرگان بر اثر تزکیه و پالایش فراوان&nbsp; دچار تغییر حس می گردند و می‌توانند به ابعاد دیگر حیات سفر نمایند، که صد البته شماره این افراد بسیار اندک و نادر میباشد.</b></font></div><div><font size="3"><br></font></div></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Negar_20191006_115646.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">تصویر برای قبل از بیماری کرونا میباشد.</font></b></div> text/html 2020-09-19T10:44:48+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com کمک راهنما ایرج ورمزیار صورت مسله درمان درد اعتیاد http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/272 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5">درمان اعتیاد تا قبل از تاسیس کنگره ۶۰به این علت لاینحل، عقیم و ابتر مانده بود.</font></b></div><div><font size="3"><br></font></div></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/IMG_9490.jpg"></div> text/html 2020-09-09T15:05:56+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com کمک راهنما ایرج ورمزیار عملکرد لژیون 21( مجازی) روز چهارشنبه " سی دی دنیای درون" http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/270 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: right;"><b><font size="3">خانه اصلی ‌مان دنیای درون ماست و تنها بخش کوچکی از آن در دنیای بیرون است. دنیای درون مان قدمتی بسیار طولانی دارد و از روز حقیقت و الست سرچشمه گرفته است اما دنیای بیرون ما قدمتی شاید چندین ده ساله طبق سن مان دارد و با مردن از بین می‌رود زیرا فانی است اما آنچه باقی می‌مانند دنیای درون است...</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/38373/IMG_03062020_131521.jpg"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div> text/html 2020-09-05T14:44:14+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com کمک راهنما ایرج ورمزیار عملکرد لژیون 21( مجازی) روز شنبه 15 شهریورماه" سی دی اتوبوس" http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/266 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><b>ما حق زندگی کردن داریم و همه انسانها هم همین حق را دارا می باشند. پس بایستی با تفکر و در قالب محبت و فراهم سازی ابزارهای زندگی بشر دوستانه هم خود از این نعمت برخوردار گردیم و هم اجازه دهیم تمامی انسانها ومخلوقات خداوند از این نعمت الهی متنعم گردند...</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Negar_20191006_115646.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">" عکس استفاده شده قبل از شیوع بیماری کرونا میباشد"</font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><b><br></b></span></div> text/html 2020-09-05T08:44:38+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com کمک راهنما ایرج ورمزیار رهایی مسافر آقای جعفر از دام سیگار http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/267 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">رهایی مسافر آقا جعفر از دام سیگار را به بنیان کنگره آقای مهندس دژاکام و همه اعضای کنگره تبریک عرض میکنیم.</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/j01.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">خداقوت به راهنمای گرانقدر آقای ورمزیار و خداقوت و عرض تبریک به مسافر آقای جعفر و خانواده گرامیشان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">تا باد چنین بادا......</font></b></div> text/html 2020-08-30T14:24:39+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com کمک راهنما ایرج ورمزیار گزارش عملکرد لژیون 21 " سی دی عجوزه" از آقای مهندس http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/265 <div style="text-align: center;"><b style="text-align: start;">در مصرف مواد مخدر و سیگار و مشروبات الکلی هم به همین گونه است از کم و جنس خوب شروع می‌شود و زیاد و جنس نامرغوب منتهی می‌شود و دیگر تفاوتی برایش نمی کند و به قول آقای مهندس گوهر شب چراغ را گم و به جای آن خرمهره را جایگزین می نماید و نمی‌دانند که گنج در ویرانه هاست و عشق در دل های شکسته...</b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: start;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: start;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/38373/Negar_20190805_164734.jpg"></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: start;"><br></b></div><div style="text-align: center;">عکس برای قبل از بیماری کرونا میباشد.</div> text/html 2020-07-29T15:53:31+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر محمد دستور جلسه هفتگی کنگره ۶۰ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/264 <p style=""><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>دوره هشتاد و سوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر منصوره با دستور جلسه<font color="#464646">&nbsp;کار،تحصیل،قدرت&nbsp;</font>در تاریخ 99/05/08 راس ساعت 09:00 آغاز به کار نمود.</b></font></p><p style=""></p><p style="text-align: center; "></p><p></p><p style=""><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_9737(1).JPG" style="border: none; width: 600px; height: 400px; "></b></font></p> text/html 2020-07-29T12:22:21+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان دریافت گل رهایی http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/263 <div style="text-align: center;"><div style=""><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>دریافت گل رهایی مسافر عباس و مسافر محمد برای رهایی از اعتیاد و سیگار در روز جمعه ۱۳۹۹/۰۵/۰۳</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; با دستان پرتوان استاد جهانبینی کنگره ۶۰</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;استاد امین دژاکام</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تا باد چنین بادا ......</b></font></div></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Rahayi/Abbas%20mohamad/Negar_20200729_165048.jpg" alt=""></font></div></div></div> text/html 2020-07-29T11:44:11+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مسافران نمایندگی شادآباد http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/262 <div align="center" style=""><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font style="" size="3"><b style="">"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></div><div align="center" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">چهارمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/04/29کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد</b>: کمک راهنما مسافر ایرج<b>&nbsp;</b></span></font><span style="text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>&nbsp;:&nbsp;مسافر توحید</span><span style="text-align: justify;"><b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر مهدی</span></font></div><div align="center" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:&nbsp;(<b>وادی یازدهم و تاثیر آن روی من</b></span></font>)<span style="text-align: justify;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div align="center" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Dastoor%20jalasate%20haftegi/Khedmat%20lejioon%2021/IMG_9489.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-23T08:51:23+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان دستور جلسه هفتگی و سراسری کنگره ۶۰ یکم مردادماه سخنان جناب مهندس http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/261 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="3" style="">دوره هشتاد و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60،&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه&nbsp;</span><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">از فرمانبرداری تا فرماندهی&nbsp;</strong></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="3" style="">در تاریخ 99/05/01 راس ساعت 09:00 آغاز به کار نمود</font>.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Dastoor%20jalasate%20haftegi/Mohandes%204%20shanbe/Aval%20mordad/Negar_20200724_132606.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-09T19:36:51+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر محمد خلاصه سخنان استاد ایرج ورمزیار ؛ لژیون ۲۱ چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۷ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/260 <div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">اگر میخواهید مانند عقاب باشید باید با عقاب ها همنیشین باشید</font></b></div><div><br></div><div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/38373/ra4-788 (1).jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div></div></div> text/html 2020-07-05T13:49:24+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان دستور جلسه ی هفتگی و سراسری کنگره ۶۰ تعطیلات تابستانی http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/259 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Dastoor%20jalasate%20haftegi/Mohandes%204%20shanbe/TatilatSie85_1871134574871793645187.jpg" alt=""></div> text/html 2020-06-24T10:16:21+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر محمد خلاصه سخنان استاد ایرج ورمزیار ؛لژیون مجازی دوشنبه 1399/04/02 http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/258 <div><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: right;"><b>برای رسیدن به جواب و راه حل مشکلات بایستی بسیار اندیشه تفکر و تمرکز نماییم آن هم در کمال آرامش، زیرا با تفکرات و ذهن شلوغ نمی‌توانیم الهامات مثبتی را دریافت نماییم...</b></span></div><div><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/38373/Negar_20190805_164734.jpg" alt=""></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><br></div> text/html 2020-06-20T13:40:28+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر محمد در باب دستور جلسه هفتگی:آداب معاشرت و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/257 <div><br></div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">یکی از مصادیق بارز مفهوم تعادل در زندگی انسان ، موضوع آداب معاشرت و ادب است. آداب جمع واژه ادب است، یعنی اگر ادب را در امور مختلف آموخته باشیم و رعایت کنیم در حقیقت آداب معاشرت را رعایت کرده ایم. معاشرت نیز هم خانواده عشیره و عشرت است و به نوعی مفهوم زندگی اجتماعی. </font></b> <div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div> text/html 2020-06-06T15:58:21+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان خلاصه سخنان استاد گرامی کمک راهنما ایرج ورمزیار در لژیون‌مجازی شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/254 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Negar_20191006_115646.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;">عکس مربوط به تابستان ۱۳۹۸</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="text-align: start;">سلام دوستان ایرج&nbsp; هستم یک مسافر</font><div style="text-align: start;"><font size="3">دستور جلسه امروز ما سی دی مقدمه عقل از جناب آقای مهندس می باشد ....</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div>