وب لژیون راهنما آقای ایرج ورمزیار آنچه باور است محبت است وآنچه نیست ظروف تهی است این وبلاگ سعی دارد گامی هر چند کوچک در رابطه با پیشگیری مهار و درمان اعتیاد و دخانیات را در اختیار مصرف کنندگان مواد مخدر و خانواده های آنها و همچنین کسانی که خواستار رهایی از بند اعتیاد و دخانیات می باشند قرار دهد. بیایید این آتش ویرانگر را مهار کنیم! http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com 2020-07-04T06:39:27+01:00 text/html 2020-06-24T10:16:21+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر محمد خلاصه سخنان استاد ایرج ورمزیار ؛لژیون مجازی دوشنبه 1399/04/02 http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/258 <div><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: right;"><b>برای رسیدن به جواب و راه حل مشکلات بایستی بسیار اندیشه تفکر و تمرکز نماییم آن هم در کمال آرامش، زیرا با تفکرات و ذهن شلوغ نمی‌توانیم الهامات مثبتی را دریافت نماییم...</b></span></div><div><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/38373/Negar_20190805_164734.jpg" alt=""></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><br></div> text/html 2020-06-20T13:40:28+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر محمد در باب دستور جلسه هفتگی:آداب معاشرت و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/257 <div><br></div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">یکی از مصادیق بارز مفهوم تعادل در زندگی انسان ، موضوع آداب معاشرت و ادب است. آداب جمع واژه ادب است، یعنی اگر ادب را در امور مختلف آموخته باشیم و رعایت کنیم در حقیقت آداب معاشرت را رعایت کرده ایم. معاشرت نیز هم خانواده عشیره و عشرت است و به نوعی مفهوم زندگی اجتماعی. </font></b> <div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div> text/html 2020-06-06T15:58:21+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان خلاصه سخنان استاد گرامی کمک راهنما ایرج ورمزیار در لژیون‌مجازی شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/254 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Negar_20191006_115646.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;">عکس مربوط به تابستان ۱۳۹۸</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="text-align: start;">سلام دوستان ایرج&nbsp; هستم یک مسافر</font><div style="text-align: start;"><font size="3">دستور جلسه امروز ما سی دی مقدمه عقل از جناب آقای مهندس می باشد ....</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-06-03T08:52:01+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر محمد خلاصه سخنان استاد ایرج ورمزیار؛دوشنبه 99/03/12 http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/253 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; text-align: right;"><b style=""><font size="4">مفهوم واقعی درست زندگی کردن این است که از ضد ارزش ها دوری کنیم.</font></b></span></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/38373/IMG_03062020_131521.jpg" alt=""></font></b></div> text/html 2020-06-03T08:33:25+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر محمد کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران در تاریخ 99/03/12 http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/252 <div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><div align="center" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="3">"به نام قدرت مطلق"</font></div><div align="center" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="text-align: justify;">هشتمین جلسه از دوره هفتادودوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/03/12کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="text-align: justify;">استاد: مسافر <b>حسن</b>&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">نگهبان موقت&nbsp;:&nbsp;مسافر <b>بهرام</b></span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;دبیرموقت:مسافر <b>حسین</b></span></font></div><div align="center" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:&nbsp;(<b>سیگار</b></span><span style="text-align: start;">)</span><span style="text-align: justify; ">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><div style="text-align: right;"><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "></p></div><p style=""></p><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%871/d%20%284%29.jpg" alt="" style="background-image: none; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></font></div></div> text/html 2020-05-30T14:01:13+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر محمد خلاصه سخنان استاد ایرج ورمزیار؛لژیون مجازی شنبه 99/03/10 http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/251 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><b style=""><font size="4">بایستی همواره مثل عقاب بسیار باهوش و تیز باشیم تا هیچ گزندی به ما نرسد ....</font></b></span></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/38373/پنهان کاری.jpg" alt=""></font></b></div> text/html 2020-05-27T13:53:13+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان خلاصه عملکرد لژیون ۲۱ مجازی در روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/250 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Negar_20190805_164734.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">عکس مربوط تابستان ۱۳۹۸</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; text-align: start;">سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر، خداوند را شاکریم که بار دیگر فرصت به ما داد تا بتوانیم از آموزش های ناب کنگره بهره بگیریم .دستور جلسه امروز ما فاصله می باشد...</span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-05-20T13:49:25+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان خلاصه عملکرد لژیون مجازی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/249 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Negar_06052019_122958.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;">عکس مربوط به تابستان ۱۳۹۸ می باشد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="text-align: start;">سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...</font><div style="text-align: start;"><font size="3">‌عصرخوب ودلپذیری را برای همه شما عزیزان آرزو می کنم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را از درگاه خداوند خواهانم..دستور جلسه امروز ما رودخانه به عقب برنمی گردد می باشد برای حرکت در صراط مستقیم باید خیلی از مطالب را آموزش بگیریم و بیاموزیم و همواره در حال آموختن باشیم ...</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-05-20T08:40:58+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان دلنوشته اعضاع لژیون ۲۱ با موضوع:حس قلبی شما به راهنمایتان چیست؟ (بخش ۲) http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/248 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Etelaiye%20va%20yadavari/Negar_20200520_102423.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3">&nbsp;مسافر حسین.ی.ا</font></div><div><font size="3">استادعزیزم؛</font></div><div><font size="3">تورابه اندازه تمام روزهای عمرم سپاس می گویم که درتاریکی شبهای تنهائیم چراغ راهم شدی وباصبر وامید مرا باروشنایی وجودت آشنا ساختی وبه نورهمیشگی خالق هستی وصل نمودی ودرس عشقم دادی ،حسی که نسبت به شما دارم کمتراز حس تولدی دوباره نمی باشدو وقتی غرق میشوم درآن به وجود پرمهرو محبت خداوند دروجود شما پی می برم چرا که دستان خداوند از آستین پراز عشق ومحبت شما بیرون می آید تورا سپاس می گویم ای چراغ هدایت وای معلم پرآوازه ی من که ما رااز دنیای جهالت وتاریکی نجات دادی ،چگونه بنگرم وجود بیکرانت را که هرچقدر بیشترمحو تماشایت میشوم مست ودیوانتر میشوم وفکرمی کنم اگر میخواهم ذره ای از وجود نازنینت را درک کنم وحس نمایم&nbsp; بایستی به عقب نگاه کنم وگذشته وروزهای آشفته وپریشانم رااز خاطربگذرانم وبه یاد بیاورم&nbsp; وآنگاه ناخودآگاه گرمای دستهای پرمهرتان رااحساس می کنم وآرامش خاصی وجودم رافرا می گیرد،صبر وآرامش شما همیشه به من احساس دلگرمی می دهد وقتی حالم خراب میشد واز همه چیز ناامید میشدم میدانستم یکی هست که با آغوش پراز عشق ومحبتش درکنگره منتظر من است.</font></div><div><font size="3">خداوندا توراسپاس می گویم که استادی بزرگ همچون جناب آقای ورمزیار را چراغ راه ما کردی...شکر شکر شکر</font></div><div><font size="3" color="#ff0000">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</font></div></div> text/html 2020-05-20T08:34:04+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان دلنوشته اعضاع لژیون ۲۱ با موضوع:حس قلبی شما به راهنمایتان چیست؟(بخش ۱) http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/247 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Etelaiye%20va%20yadavari/Negar_20200520_102423.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><font size="3">مسافر پیمان.ب</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">ضمن عرض تبریک به تمامی اساتید کنگره ۶۰ بابت هفته ی کمک راهنما،بای بگم که این حس رو نمیشه تعریف کرد چون ، مثل این میمونه که بخوام بوی یه عطر خاص رو تعریف کنم که قطعا نمی شود و حتما باید هر شخصی خودش آن عطر را استشمام کند‌.ولی اگر بخواهم در یک جمله بگویم،حس من به کمک راهنمای عزیزم چیزی نیست جز عشق واقعی و باید بگم که :</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3">احساس سوختن به تماشا نمی شود،آتش بگیر که بدانی چه میکشم...</font></div><div style="text-align: start;"><font size="3" color="#ff0000">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></div></div> text/html 2020-05-16T21:16:20+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان سخنان استاد ورمزیاد در لژیون مجازی روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/244 <div><font size="3"><br></font></div><font size="3"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Negar_08052019_215330.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;">عکس مربوط به ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۸</div><div><font size="3"><br></font></div>سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...</font><div><font size="3">خداوندراشاکریم که فرصت دورهم بودن وآموزش گرفتن رابمادادوهمچنین درچنین روزههای عزیزی هستیم ومیتوانیم ازلحظه های ناب این ایام مبارک ومعنوی بهره ببریم....</font></div> text/html 2020-05-14T11:57:25+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان سخنان استاد ایرج ورمزیار در جلسه لژیون مجازی درمان سیگار http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/243 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/13990208/Negar_20200428_012138.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="text-align: start;">سلام دوستان ایرج هستم مسافر سیگار...</font><div style="text-align: start;"><font size="3">&nbsp;خدا رو شکر می کنم که باز هم توانستیم به صورت مجازی گرد هم جمع بشیم و در رابطه با مضرات سیگار عوارض سیگار و تاثیرات مخرب سیگار بر بدن و جسم و روح و روان انسان به بحث و تبادل نظر بنشینیم .همانگونه&nbsp; که قبلا بارها وبه کرات عرض کرده بودم سیگار از جمله آنتی ایکس هایی میباشد که علاوه بر جسم روان ، جهان بینی فرد&nbsp;...</font></div></div> text/html 2020-05-14T11:42:37+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان سخنان استاد ایرج ورمزیار در جلسه لژیون مجازی http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/242 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Lezhioon%2021/Ostad%20iraj/Negar_20200321_204016.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="text-align: start;">سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...</font><div style="text-align: start;"><font size="3">امیدوارم طاعات وعبادتهای شماعزیزان دراین ماه بندگی موردقبول خداوندمنان قرابگیردانشالله..درابتدافرارسیدن هفته راهنمارو خدمت تمامی راهنماهای بشریت ..خدمت جناب آقای مهندس دژاکام..راهنمای بزرگوارم جناب آقای مجیدباغستانی وهمه راهنماهای کنگره ۶۰ وکمک راهنماهایی که از این لژیون به جایگاه راهنمایی رسیده اند تبریک عرض میکنم....</font></div></div> text/html 2020-05-06T17:51:40+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر پیمان دستور جلسه ی هفتگی و سراسری کنگره ۶۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ جشن هفته ی راهنما http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/241 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53158/Jashn%20rahnama/Negar_20200506_223532.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma;"><font size="3">هفته ی راهنما را خدمت استاد بزرگوار ایرج ورمزیار</font></div><div style="font-family: Tahoma;"><font size="3">و همچنین تمامی راهنمایان کنگره ۶۰ وبه صورت ویژه خدمت</font></div><div style="font-family: Tahoma;"><font size="3">جناب آقای مهندس دژاکام تبریک عرض مینمائیم.</font></div><blogextendedpost style="color: rgb(218, 218, 218); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></blogextendedpost></div> text/html 2020-05-04T17:33:46+01:00 irajvarmazyarc60.mihanblog.com مسافر محمد خلاصه سخنان استاد ایرج ورمزیار ؛جلسه مجازی لژیون 21 دوشنبه 99/02/15 http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/240 <div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">عاشقی کردن بدون ایمان داشتن محال است و ایمان داشتن بدون عاشقی کردن پوچ است و این دو در کنار همدیگر و با فرمان عقل می توانند دست به ساختن زیباییها و اتفاقاتی بزنند که درتفکر ما هم نمی گنجد.</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/78383/IMG_04052020_220129.jpg" alt=""></div>