وب لژیون راهنما آقای ایرج ورمزیار آنچه باور است محبت است وآنچه نیست ظروف تهی است این وبلاگ سعی دارد گامی هر چند کوچک در رابطه با پیشگیری مهار و درمان اعتیاد و دخانیات را در اختیار مصرف کنندگان مواد مخدر و خانواده های آنها و همچنین کسانی که خواستار رهایی از بند اعتیاد و دخانیات می باشند قرار دهد. بیایید این آتش ویرانگر را مهار کنیم! tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com 2020-07-04T11:32:15+01:00 mihanblog.com خلاصه سخنان استاد ایرج ورمزیار ؛لژیون مجازی دوشنبه 1399/04/02 2020-06-24T10:16:21+01:00 2020-06-24T10:16:21+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/258 مسافر محمد برای رسیدن به جواب و راه حل مشکلات بایستی بسیار اندیشه تفکر و تمرکز نماییم آن هم در کمال آرامش، زیرا با تفکرات و ذهن شلوغ نمی‌توانیم الهامات مثبتی را دریافت نماییم... برای رسیدن به جواب و راه حل مشکلات بایستی بسیار اندیشه تفکر و تمرکز نماییم آن هم در کمال آرامش، زیرا با تفکرات و ذهن شلوغ نمی‌توانیم الهامات مثبتی را دریافت نماییم...
]]>
در باب دستور جلسه هفتگی:آداب معاشرت و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی 2020-06-20T13:40:28+01:00 2020-06-20T13:40:28+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/257 مسافر محمد یکی از مصادیق بارز مفهوم تعادل در زندگی انسان ، موضوع آداب معاشرت و ادب است. آداب جمع واژه ادب است، یعنی اگر ادب را در امور مختلف آموخته باشیم و رعایت کنیم در حقیقت آداب معاشرت را رعایت کرده ایم. معاشرت نیز هم خانواده عشیره و عشرت است و به نوعی مفهوم زندگی اجتماعی.
یکی از مصادیق بارز مفهوم تعادل در زندگی انسان ، موضوع آداب معاشرت و ادب است. آداب جمع واژه ادب است، یعنی اگر ادب را در امور مختلف آموخته باشیم و رعایت کنیم در حقیقت آداب معاشرت را رعایت کرده ایم. معاشرت نیز هم خانواده عشیره و عشرت است و به نوعی مفهوم زندگی اجتماعی.]]>
خلاصه سخنان استاد گرامی کمک راهنما ایرج ورمزیار در لژیون‌مجازی شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ 2020-06-06T15:58:21+01:00 2020-06-06T15:58:21+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/254 مسافر پیمان عکس مربوط به تابستان ۱۳۹۸سلام دوستان ایرج  هستم یک مسافردستور جلسه امروز ما سی دی مقدمه عقل از جناب آقای مهندس می باشد ....
عکس مربوط به تابستان ۱۳۹۸

سلام دوستان ایرج  هستم یک مسافر
دستور جلسه امروز ما سی دی مقدمه عقل از جناب آقای مهندس می باشد ....

]]>
خلاصه سخنان استاد ایرج ورمزیار؛دوشنبه 99/03/12 2020-06-03T08:52:01+01:00 2020-06-03T08:52:01+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/253 مسافر محمد مفهوم واقعی درست زندگی کردن این است که از ضد ارزش ها دوری کنیم. مفهوم واقعی درست زندگی کردن این است که از ضد ارزش ها دوری کنیم.

]]>
کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران در تاریخ 99/03/12 2020-06-03T08:33:25+01:00 2020-06-03T08:33:25+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/252 مسافر محمد "به نام قدرت مطلق"هشتمین جلسه از دوره هفتادودوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/03/12کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد استاد: مسافر حسن نگهبان موقت : مسافر بهرام   دبیرموقت:مسافر حسینبا دستور جلسه: (سیگار) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
"به نام قدرت مطلق"
هشتمین جلسه از دوره هفتادودوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/03/12کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر حسن نگهبان موقت : مسافر بهرام   دبیرموقت:مسافر حسین
با دستور جلسه: (سیگار) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

]]>
خلاصه سخنان استاد ایرج ورمزیار؛لژیون مجازی شنبه 99/03/10 2020-05-30T14:01:13+01:00 2020-05-30T14:01:13+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/251 مسافر محمد بایستی همواره مثل عقاب بسیار باهوش و تیز باشیم تا هیچ گزندی به ما نرسد .... بایستی همواره مثل عقاب بسیار باهوش و تیز باشیم تا هیچ گزندی به ما نرسد ....

]]>
خلاصه عملکرد لژیون ۲۱ مجازی در روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ 2020-05-27T13:53:13+01:00 2020-05-27T13:53:13+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/250 مسافر پیمان عکس مربوط تابستان ۱۳۹۸سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر، خداوند را شاکریم که بار دیگر فرصت به ما داد تا بتوانیم از آموزش های ناب کنگره بهره بگیریم .دستور جلسه امروز ما فاصله می باشد...

عکس مربوط تابستان ۱۳۹۸

سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر، خداوند را شاکریم که بار دیگر فرصت به ما داد تا بتوانیم از آموزش های ناب کنگره بهره بگیریم .دستور جلسه امروز ما فاصله می باشد...

]]>
خلاصه عملکرد لژیون مجازی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 2020-05-20T13:49:25+01:00 2020-05-20T13:49:25+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/249 مسافر پیمان عکس مربوط به تابستان ۱۳۹۸ می باشدسلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...‌عصرخوب ودلپذیری را برای همه شما عزیزان آرزو می کنم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را از درگاه خداوند خواهانم..دستور جلسه امروز ما رودخانه به عقب برنمی گردد می باشد برای حرکت در صراط مستقیم باید خیلی از مطالب را آموزش بگیریم و بیاموزیم و همواره در حال آموختن باشیم ...
عکس مربوط به تابستان ۱۳۹۸ می باشد


سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...
‌عصرخوب ودلپذیری را برای همه شما عزیزان آرزو می کنم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را از درگاه خداوند خواهانم..دستور جلسه امروز ما رودخانه به عقب برنمی گردد می باشد برای حرکت در صراط مستقیم باید خیلی از مطالب را آموزش بگیریم و بیاموزیم و همواره در حال آموختن باشیم ...

]]>
دلنوشته اعضاع لژیون ۲۱ با موضوع:حس قلبی شما به راهنمایتان چیست؟ (بخش ۲) 2020-05-20T08:40:58+01:00 2020-05-20T08:40:58+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/248 مسافر پیمان  مسافر حسین.ی.ااستادعزیزم؛تورابه اندازه تمام روزهای عمرم سپاس می گویم که درتاریکی شبهای تنهائیم چراغ راهم شدی وباصبر وامید مرا باروشنایی وجودت آشنا ساختی وبه نورهمیشگی خالق هستی وصل نمودی ودرس عشقم دادی ،حسی که نسبت به شما دارم کمتراز حس تولدی دوباره نمی باشدو وقتی غرق میشوم درآن به وجود پرمهرو محبت خداوند دروجود شما پی می برم چرا که دستان خداوند از آستین پراز عشق ومحبت شما بیرون می آید تورا سپاس می گویم ای چراغ هدایت وای معلم پرآوازه ی من که ما رااز دنیای جهالت وتاریکی نجات دادی ،چگونه بنگ


 مسافر حسین.ی.ا
استادعزیزم؛
تورابه اندازه تمام روزهای عمرم سپاس می گویم که درتاریکی شبهای تنهائیم چراغ راهم شدی وباصبر وامید مرا باروشنایی وجودت آشنا ساختی وبه نورهمیشگی خالق هستی وصل نمودی ودرس عشقم دادی ،حسی که نسبت به شما دارم کمتراز حس تولدی دوباره نمی باشدو وقتی غرق میشوم درآن به وجود پرمهرو محبت خداوند دروجود شما پی می برم چرا که دستان خداوند از آستین پراز عشق ومحبت شما بیرون می آید تورا سپاس می گویم ای چراغ هدایت وای معلم پرآوازه ی من که ما رااز دنیای جهالت وتاریکی نجات دادی ،چگونه بنگرم وجود بیکرانت را که هرچقدر بیشترمحو تماشایت میشوم مست ودیوانتر میشوم وفکرمی کنم اگر میخواهم ذره ای از وجود نازنینت را درک کنم وحس نمایم  بایستی به عقب نگاه کنم وگذشته وروزهای آشفته وپریشانم رااز خاطربگذرانم وبه یاد بیاورم  وآنگاه ناخودآگاه گرمای دستهای پرمهرتان رااحساس می کنم وآرامش خاصی وجودم رافرا می گیرد،صبر وآرامش شما همیشه به من احساس دلگرمی می دهد وقتی حالم خراب میشد واز همه چیز ناامید میشدم میدانستم یکی هست که با آغوش پراز عشق ومحبتش درکنگره منتظر من است.
خداوندا توراسپاس می گویم که استادی بزرگ همچون جناب آقای ورمزیار را چراغ راه ما کردی...شکر شکر شکر
به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
]]>
دلنوشته اعضاع لژیون ۲۱ با موضوع:حس قلبی شما به راهنمایتان چیست؟(بخش ۱) 2020-05-20T08:34:04+01:00 2020-05-20T08:34:04+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/247 مسافر پیمان مسافر پیمان.بضمن عرض تبریک به تمامی اساتید کنگره ۶۰ بابت هفته ی کمک راهنما،بای بگم که این حس رو نمیشه تعریف کرد چون ، مثل این میمونه که بخوام بوی یه عطر خاص رو تعریف کنم که قطعا نمی شود و حتما باید هر شخصی خودش آن عطر را استشمام کند‌.ولی اگر بخواهم در یک جمله بگویم،حس من به کمک راهنمای عزیزم چیزی نیست جز عشق واقعی و باید بگم که :احساس سوختن به تماشا نمی شود،آتش بگیر که بدانی چه میکشم...به ادامه مطلب مراجعه کنید...

مسافر پیمان.ب
ضمن عرض تبریک به تمامی اساتید کنگره ۶۰ بابت هفته ی کمک راهنما،بای بگم که این حس رو نمیشه تعریف کرد چون ، مثل این میمونه که بخوام بوی یه عطر خاص رو تعریف کنم که قطعا نمی شود و حتما باید هر شخصی خودش آن عطر را استشمام کند‌.ولی اگر بخواهم در یک جمله بگویم،حس من به کمک راهنمای عزیزم چیزی نیست جز عشق واقعی و باید بگم که :
احساس سوختن به تماشا نمی شود،آتش بگیر که بدانی چه میکشم...
به ادامه مطلب مراجعه کنید...
]]>
سخنان استاد ورمزیاد در لژیون مجازی روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 2020-05-16T21:16:20+01:00 2020-05-16T21:16:20+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/244 مسافر پیمان عکس مربوط به ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۸سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...خداوندراشاکریم که فرصت دورهم بودن وآموزش گرفتن رابمادادوهمچنین درچنین روزههای عزیزی هستیم ومیتوانیم ازلحظه های ناب این ایام مبارک ومعنوی بهره ببریم....
عکس مربوط به ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۸

سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...
خداوندراشاکریم که فرصت دورهم بودن وآموزش گرفتن رابمادادوهمچنین درچنین روزههای عزیزی هستیم ومیتوانیم ازلحظه های ناب این ایام مبارک ومعنوی بهره ببریم....
]]>
سخنان استاد ایرج ورمزیار در جلسه لژیون مجازی درمان سیگار 2020-05-14T11:57:25+01:00 2020-05-14T11:57:25+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/243 مسافر پیمان سلام دوستان ایرج هستم مسافر سیگار... خدا رو شکر می کنم که باز هم توانستیم به صورت مجازی گرد هم جمع بشیم و در رابطه با مضرات سیگار عوارض سیگار و تاثیرات مخرب سیگار بر بدن و جسم و روح و روان انسان به بحث و تبادل نظر بنشینیم .همانگونه  که قبلا بارها وبه کرات عرض کرده بودم سیگار از جمله آنتی ایکس هایی میباشد که علاوه بر جسم روان ، جهان بینی فرد ...


سلام دوستان ایرج هستم مسافر سیگار...
 خدا رو شکر می کنم که باز هم توانستیم به صورت مجازی گرد هم جمع بشیم و در رابطه با مضرات سیگار عوارض سیگار و تاثیرات مخرب سیگار بر بدن و جسم و روح و روان انسان به بحث و تبادل نظر بنشینیم .همانگونه  که قبلا بارها وبه کرات عرض کرده بودم سیگار از جمله آنتی ایکس هایی میباشد که علاوه بر جسم روان ، جهان بینی فرد ...
]]>
سخنان استاد ایرج ورمزیار در جلسه لژیون مجازی 2020-05-14T11:42:37+01:00 2020-05-14T11:42:37+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/242 مسافر پیمان سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...امیدوارم طاعات وعبادتهای شماعزیزان دراین ماه بندگی موردقبول خداوندمنان قرابگیردانشالله..درابتدافرارسیدن هفته راهنمارو خدمت تمامی راهنماهای بشریت ..خدمت جناب آقای مهندس دژاکام..راهنمای بزرگوارم جناب آقای مجیدباغستانی وهمه راهنماهای کنگره ۶۰ وکمک راهنماهایی که از این لژیون به جایگاه راهنمایی رسیده اند تبریک عرض میکنم....


سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...
امیدوارم طاعات وعبادتهای شماعزیزان دراین ماه بندگی موردقبول خداوندمنان قرابگیردانشالله..درابتدافرارسیدن هفته راهنمارو خدمت تمامی راهنماهای بشریت ..خدمت جناب آقای مهندس دژاکام..راهنمای بزرگوارم جناب آقای مجیدباغستانی وهمه راهنماهای کنگره ۶۰ وکمک راهنماهایی که از این لژیون به جایگاه راهنمایی رسیده اند تبریک عرض میکنم....
]]>
دستور جلسه ی هفتگی و سراسری کنگره ۶۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ جشن هفته ی راهنما 2020-05-06T17:51:40+01:00 2020-05-06T17:51:40+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/241 مسافر پیمان هفته ی راهنما را خدمت استاد بزرگوار ایرج ورمزیارو همچنین تمامی راهنمایان کنگره ۶۰ وبه صورت ویژه خدمتجناب آقای مهندس دژاکام تبریک عرض مینمائیم.

هفته ی راهنما را خدمت استاد بزرگوار ایرج ورمزیار
و همچنین تمامی راهنمایان کنگره ۶۰ وبه صورت ویژه خدمت
جناب آقای مهندس دژاکام تبریک عرض مینمائیم.

]]>
خلاصه سخنان استاد ایرج ورمزیار ؛جلسه مجازی لژیون 21 دوشنبه 99/02/15 2020-05-04T17:33:46+01:00 2020-05-04T17:33:46+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/240 مسافر محمد عاشقی کردن بدون ایمان داشتن محال است و ایمان داشتن بدون عاشقی کردن پوچ است و این دو در کنار همدیگر و با فرمان عقل می توانند دست به ساختن زیباییها و اتفاقاتی بزنند که درتفکر ما هم نمی گنجد. عاشقی کردن بدون ایمان داشتن محال است و ایمان داشتن بدون عاشقی کردن پوچ است و این دو در کنار همدیگر و با فرمان عقل می توانند دست به ساختن زیباییها و اتفاقاتی بزنند که درتفکر ما هم نمی گنجد.
]]>