وب لژیون راهنما آقای ایرج ورمزیار آنچه باور است محبت است وآنچه نیست ظروف تهی است این وبلاگ سعی دارد گامی هر چند کوچک در رابطه با پیشگیری مهار و درمان اعتیاد و دخانیات را در اختیار مصرف کنندگان مواد مخدر و خانواده های آنها و همچنین کسانی که خواستار رهایی از بند اعتیاد و دخانیات می باشند قرار دهد. بیایید این آتش ویرانگر را مهار کنیم! tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com 2020-04-07T17:09:47+01:00 mihanblog.com سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ 2020-04-06T08:20:58+01:00 2020-04-06T08:20:58+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/222 مسافر پیمان سلام دوستان ایرج هستم یک مسافردستور جلسه امروز ما در مورد سی دی موانع محبت ۱ از استاد امین می باشد. بایستی بدانیم بعضی از اتفاقات مهم و ناگوار که همراه با شوک و تکانه عظیم است همواره در زندگی ما انسان ها وجود دارد و هر انسانی بر اساس دانش و...

سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر
دستور جلسه امروز ما در مورد سی دی موانع محبت ۱ از استاد امین می باشد.
 بایستی بدانیم بعضی از اتفاقات مهم و ناگوار که همراه با شوک و تکانه عظیم است همواره در زندگی ما انسان ها وجود دارد و هر انسانی بر اساس دانش و...


]]>
مقاله ای در باب ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) به قلم مسافر مجید 2020-04-04T17:05:45+01:00 2020-04-04T17:05:45+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/220 مسافر پیمان سلام دوستان مجید هستم یك مسافر دستور جلسه این هفته ظرفیت،مسئولیت وقبله گم كردن است اكر بخواهم تعریفی ساده از این كلمات كلیدی وبهم پیوسته ارائه دهم باید بگویم ظرفیت،یعنی یك ظرف تا چه اندازه گنجایش دارد در مورد انسان ظرفیت رابطه مستقیمی با نقطه تحمل شخص دارد...

سلام دوستان مجید هستم یك مسافر 
دستور جلسه این هفته 
ظرفیت،مسئولیت وقبله گم كردن است 
اكر بخواهم تعریفی ساده از این كلمات كلیدی وبهم پیوسته ارائه دهم باید بگویم ظرفیت،یعنی یك ظرف تا چه اندازه گنجایش دارد در مورد انسان ظرفیت رابطه مستقیمی با نقطه تحمل شخص دارد...
]]>
سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ 2020-04-04T14:10:41+01:00 2020-04-04T14:10:41+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/217 مسافر پیمان سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...ابتدا درگذشت کمک راهنمای بزرگوار آقای فریدون جنابی را خدمت همه اعضا تسلیت عرض می‌کنم و از خدای مهربان برای آن عزیز سفرکرده طلب غفران و رحمت و آرامش می‌کنم و برای خانواده محترمشان و رهجویان عزیزش طلب صبر و بردباری و آرامش دارم و باید بپذیریم که پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است... از امروز قصد داریم سی‌دی‌های هیزم‌شکن را بحث نماییم و...سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...
ابتدا درگذشت کمک راهنمای بزرگوار آقای فریدون جنابی را خدمت همه اعضا تسلیت عرض می‌کنم و از خدای مهربان برای آن عزیز سفرکرده طلب غفران و رحمت و آرامش می‌کنم و برای خانواده محترمشان و رهجویان عزیزش طلب صبر و بردباری و آرامش دارم و باید بپذیریم که پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است... از امروز قصد داریم سی‌دی‌های هیزم‌شکن را بحث نماییم و...]]>
خلاصه سخنان مسافر مهدی در جایگاه استادی لژیون مجازی در باب حال خوش چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ 2020-04-01T20:51:00+01:00 2020-04-01T20:51:00+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/214 مسافر پیمان

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر

در ابتدا از استاد دلسوز و مهربانم متشکرم که به من اجازه دادند در این جایگاه قرار گرفته و آموزش بگیرم . و با کسب اجازه از استاد گرامی جناب آقای ورمزیار و برادر لژیونی های عزیزم جلسه را آغاز می کنم...

]]>
سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ 2020-04-01T13:31:58+01:00 2020-04-01T13:31:58+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/211 مسافر پیمان سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...روزطبیعت وسیزده به درروخدمت همه اعضاتبریک عرض می نمایم امیدوارم توانسته باشیم بویژه خودم افکار منفی ومخرب وجاهلانه روهم ازسیستم  فکروجان خود به درکرده باشم ومثل طبیعت پوست اندازی خوبی بسوی سبزی پاکی وطراوت وپاکیزگی داشته باشیم و...


سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر...
روزطبیعت وسیزده به درروخدمت همه اعضاتبریک عرض می نمایم امیدوارم توانسته باشیم بویژه خودم افکار منفی ومخرب وجاهلانه روهم ازسیستم  فکروجان خود به درکرده باشم ومثل طبیعت پوست اندازی خوبی بسوی سبزی پاکی وطراوت وپاکیزگی داشته باشیم و...
]]>
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن ) 2020-04-01T08:42:22+01:00 2020-04-01T08:42:22+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/210 مسافر پیمان دوره هفتادم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن) در تاریخ 99/1/13 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.

دوره هفتادم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، 
با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی
 با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن)
 در تاریخ 99/1/13 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.

]]>
سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ 2020-03-30T15:10:13+01:00 2020-03-30T15:10:13+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/209 مسافر پیمان سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر مبحث امروز ما سی دی حال خوش۶ می باشد در مباحث گذشته به اینجا رسیدیم که حیات یکی از مهمترین رازهای خلقت است و هدف ما رسیدن به حال خوش و تعادل است که آن هم مستلزم این است که در زمان حال زندگی کنیم و ...

سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر
 مبحث امروز ما سی دی حال خوش۶ می باشد در مباحث گذشته به اینجا رسیدیم که حیات یکی از مهمترین رازهای خلقت است و هدف ما رسیدن به حال خوش و تعادل است که آن هم مستلزم این است که در زمان حال زندگی کنیم و ...
]]>
سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ 2020-03-28T12:49:50+01:00 2020-03-28T12:49:50+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/208 مسافر پیمان توجه                 توجهعکس مربوط به سال گذشته و قبل از شیوع ویروس کرونا می باشدسلام دوستان ایرج هستم یک مسافر در ادامه به مبحث سی دی حال خوش ۵ میرسیم نکته‌ای که در این سی دی حائز اهمیت است این است که...
توجه                 توجه
عکس مربوط به سال گذشته و قبل از شیوع ویروس کرونا می باشد
سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر
 در ادامه به مبحث سی دی حال خوش ۵ میرسیم 
نکته‌ای که در این سی دی حائز اهمیت است این است که...
]]>
سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ 2020-03-25T13:00:54+01:00 2020-03-25T13:00:54+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/206 مسافر پیمان سلام دوستان  ایرج هستم یک مسافر... دررابطه با سی دی حال خوش ۴...مابرای درک کلام بایستی به مرحله‌ای بالا از دانش و تفکر و اندیشه برسیم وگرنه نمی توانیم مفاهیم کلام و کتب و علی الخصوص کتب آسمانی را درک نماییم در مورد حال خوش باید بدانیم که...

سلام دوستان  ایرج هستم یک مسافر...
 دررابطه با سی دی حال خوش ۴...
مابرای درک کلام بایستی به مرحله‌ای بالا از دانش و تفکر و اندیشه برسیم وگرنه نمی توانیم مفاهیم کلام و کتب و علی الخصوص کتب آسمانی را درک نماییم در مورد حال خوش باید بدانیم که...
]]>
سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون درمان سیگار چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ 2020-03-25T12:00:50+01:00 2020-03-25T12:00:50+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/207 مسافر پیمان سلام دوستان ایرج هستم مسافرسیگار...امیدوارم عصرخوب ودلپذیری روسپری کرده باشید امیدوارم ازنسیم خوش بهار وعطردل انگیزش بواسطه نکشیدن سیگارومشتقات لذت کافی وبهره وافی رابرده باشید.امروزمیخواهم دررابطه بامصرف سیگاروعوارضش برخواب شب وحال خوش قدری صحبت کنیم...

سلام دوستان ایرج هستم مسافرسیگار...
امیدوارم عصرخوب ودلپذیری روسپری کرده باشید امیدوارم ازنسیم خوش بهار وعطردل انگیزش بواسطه نکشیدن سیگارومشتقات لذت کافی وبهره وافی رابرده باشید.
امروزمیخواهم دررابطه بامصرف سیگاروعوارضش برخواب شب وحال خوش قدری صحبت کنیم...
]]>
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ دانایی، دانایی موثر، سواد 2020-03-25T07:52:33+01:00 2020-03-25T07:52:33+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/205 مسافر پیمان دوره شصت و نهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی جناب مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه دانایی، دانایی موثر، سواد در تاریخ 99/1/6 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود. دوره شصت و نهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، 
با استادی و نگهبانی جناب مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه دانایی، دانایی موثر، سواد 
در تاریخ 99/1/6 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.
]]>
سخنان استاد ورمزیار در کلاس مجازی لژیون ۲۱ شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ 2020-03-21T16:11:16+01:00 2020-03-21T16:11:16+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/204 مسافر پیمان سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر... در ابتدا فرارسیدن سال ۱۳۹۹ را خدمت همه اعضا و در رأس خدمت جناب آقای مهندس و خانواده محترم ایشان و کلیه مسافران وهم سفران کنگره ۶۰ و نمایندگی شادآباد و لژیون ۲۱ تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم سالی توأم با تندرستی و سلامتی و سرشار از رزق و روزی و موفقیت داشته باشیم. دستور جلسه امروزمان سی دی حال خوش ۲ می‌باشد. 

سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر... 
در ابتدا فرارسیدن سال ۱۳۹۹ را خدمت همه اعضا و در رأس خدمت جناب آقای مهندس و خانواده محترم ایشان و کلیه مسافران وهم سفران کنگره ۶۰ و نمایندگی شادآباد و لژیون ۲۱ تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم سالی توأم با تندرستی و سلامتی و سرشار از رزق و روزی و موفقیت داشته باشیم. 
دستور جلسه امروزمان سی دی حال خوش ۲ می‌باشد. 
]]>
آغاز سال نو مبارک... ۱۳۹۹ 2020-03-19T22:35:35+01:00 2020-03-19T22:35:35+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/203 مسافر پیمان به نام خداپروردگارا...بیماری بر سر ما و سرزمین ما سایه افکنده و آسایش از جان ما و آرامش از قلبمان ربوده است...الهی ، ایمان ما در آزمون است و ایرانمان در بحران...عزیزانمان در خطرند و هموطنانمان در پریشانی...الهی ، مارا ببخش که به وقت برخورداری و سرشاری از امنیت و عافیت و نعمت شاکر نبوده ایم ...الهی ، دعاهایمان را از حبس گناهانمان رهایی ببخش ...زبانمان را به شکر و قدر شناسی گویا کن ...کردارمان را با راستی و درستی استوار گردان ...تحریم آسمان را از ما بردار و خشم طبیعت را از ما دور گردان...امنیت

به نام خدا
پروردگارا...
بیماری بر سر ما و سرزمین ما سایه افکنده و آسایش از جان ما و آرامش از قلبمان ربوده است...
الهی ، ایمان ما در آزمون است و ایرانمان در بحران...
عزیزانمان در خطرند و هموطنانمان در پریشانی...
الهی ، مارا ببخش که به وقت برخورداری و سرشاری از امنیت و عافیت و نعمت شاکر نبوده ایم ...
الهی ، دعاهایمان را از حبس گناهانمان رهایی ببخش ...
زبانمان را به شکر و قدر شناسی گویا کن ...
کردارمان را با راستی و درستی استوار گردان ...
تحریم آسمان را از ما بردار و خشم طبیعت را از ما دور گردان...
امنیت را به منازلمان ، عافیت را به جانهایمان ، اطمینان را به قلبهایمان و برکت را به روزی هایمان برگردان....
آمین...
سال نو بر تمامی مسافران وهمسفرانِ محترم کنگره ۶۰ مبارک باد...
]]>
فرازی از سی دی گره قدرت و به قلم کمک راهنمای محترم آقا هادی 2020-03-16T09:51:33+01:00 2020-03-16T09:51:33+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/201 مسافر پیمان به نام قدرت مطلق اللهسلام دوستان هادی هستم کمک راهنمای تازه واردین یک مسافرفرازی از سی دی گره قدرت و برداشت من

به نام قدرت مطلق الله

سلام دوستان هادی هستم کمک راهنمای تازه واردین یک مسافر

فرازی از سی دی گره قدرت و برداشت من

]]>
D.sab و تقویت سیستم ایمنی بدن؛به قلم مسافر پیمان 2020-03-15T12:06:18+01:00 2020-03-15T12:06:18+01:00 tag:http://irajvarmazyarc60.mihanblog.com/post/200 مسافر پیمان در این ایام که شیوع ویروس کرونا باعث فکر مشغولی همه‌ی افراد شده به نظرم رسید تا در مورد d.sab و خواص آن و استفاده‌ای که از این اکسیر حیات‌بخش کرده‌ام را با شما عزیزان در میان بگذارم تا شاید راهنمایی باشد برای همه‌ی عزیزان در جهت حفظ و تقویت سیستم ایمنی بدن در این ایام که شیوع ویروس کرونا باعث فکر مشغولی همه‌ی افراد شده به نظرم رسید تا در مورد d.sab و خواص آن و استفاده‌ای که از این اکسیر حیات‌بخش کرده‌ام را با شما عزیزان در میان بگذارم تا شاید راهنمایی باشد برای همه‌ی عزیزان در جهت حفظ و تقویت سیستم ایمنی بدن

]]>